ติดต่อเรา

โรงเรียนผาแดงวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

299 หมู่ 5 บ้านน้ำคำเหนือ
ตำบลปากช่อง  อำเภอหล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์
67110

ติดต่อสอบถาม/ชมเชย/เสนอแนะ/ร้องเรียน/เบาะแสการทุจริต